Bor og saglinje

M&G

Bor- og saglinjer

Designet for boring og kutting av stag og vinkler

M&G Bor- og saglinjer

System for boring, gjenging, merking og andre operasjoner av profiler med tre hoder og en CNC-enhet.

Det innovative designet tillater reduserte dimensjoner, reduserer håndteringstiden og følgelig produksjonstiden.

M&G 2:

Innstigningsplattform med 250 mm ruller, med kort avstand mellom for å stabilisere og rette stagene og rørene bedre. Dette systemet hindrer at materialene kolliderer med konstruksjonen under gjennomkjøring. Det innovative designet gir muligheten for reduserte dimensjoner, reduserer håndteringstiden og øker produksjonseffektiviteten.

kontakt oss

						
Bildegalleri