OMSG Group

Slyngrensing

Verdensledende innen overflatebehandling

OMSG Group leverer komplette slyngrensing anlegg.

En slyngrenser forbereder metalldeler for videre behandling som maling, pulverbehandling eller sveising. Før dette kan skje må overflaten være helt ren. Slyngrensing fjerner effektivt alle belegg som måtte være på en stålplate som smuss, olje, metalloksider som rust o.l.

Slyngrensemaskiner benyttes nær sagt i all industri som bruker metall: støping, skipsbygging, bilindustri, metall-konstruksjon, jernbaner og skipsbygging etc.

Hvordan fungerer en slyngrenser

En renseslynge skyter et slipemateriale mot overflaten av en metalldel. Det finnes 2 metoder: bruk av trykkluft (svært komprimert luft) eller et sentrifugalhjul (kjent som hjulblåsing).

Metoden, størrelsen og tettheten av skuddene bestemmer de endelige resultatene.  Slipematerialet består som regel av stålkorn, kobber skudd eller aluminium pellets. Andre materialer kan også benyttes.

Slyngrensing gir store fordeler

  • Gir meget god kontakt mellom behandlet overflate og beskyttende belegg som skal påføres (for eksempel maling). Øker med dette levetiden.
  • Høy treffsikkerhet i henhold til ønsket finish.
  • Avdekker eventuelle overflateskader.

Miljøvennlig teknologi

En slyngrenser er et av de mest miljøvennlige alternativene for korrosjonsfjerning og overflatebehandling:

  • Ingen kjemikalier.
  • Ingen syrer.
  • Prosessen bruker kun friksjon til å rengjøre metalloverflaten.
  • Alle avfallstoffer blir sugd opp av et kraftig sugesystem inne i slyngrensemaskinen.
  • Null utslipp av støv til arbeidsmiljøet.

Det kan konkluderes at slyngrensing er den mest effektive prosessen for å forberede en metalloverflate for videre behandling. Miljøaspektet gjør også denne teknologien fremtidsrettet.

 

OMSG GROUP KOMPLETTE SLYNGRENSEANLEGG.

OMSG ble etablert i 1961, og er pr. i dag verdensledende innen design og produksjon av slyngrensere.

Et meget stort produktutvalg benyttes av en rekke forskjellige industrier inkludert: støperier av jernholdige og ikke-jernholdige metaller, stål konstruksjonsarbeider, aluminium die-støpt, smie, stikkplater, galvanisering behandling, varm og kald forming, særlig i olje og gass, flytende og komprimerte gassflasker, etc.  

OMSG er til stede over hele verden med over 5 500 slyngrenseanlegg installert i 86 land. Takket være sitt store nettverk og godt utbygde service og reservedelslager, sikres god og rask service.

kontakt oss

						
Bildegalleri
Slyngrensing i skap
Slyngrensing  på rulle bord
Slyngrensing i 2 skap
Slyngrensing tunnel store deler
Slyngrensing tunnel små deler
Slyngrensing tunnel storedeler