Ermaksan

Plasmaskjærere

Det beste valg for plasma-kvalitet

Ermaksan Plasmaskjærere

En plasmaskjærer benyttes hovedsakelig tilskjæring av stål, rustfritt stål, aluminium, messing og kobber. Ved hjelp av en gass stråle, - den såkalte «plasmastrålen» som når en temperatur på 40.000 grader, kan den kutte metall på opptil 150 mm tykt. Plasmaskjæring har mange fortrinn fremfor andre skjæremetoder, vi skal se på noen av dem. Men først: Hvordan fungerer en plasmaskjærer?


Slik fungerer en plasmaskjærer

For å kunne forklare hvordan en plasmaskjærer fungerer, må vi begynne med å svare på det grunnleggende spørsmålet "Hva er plasma? Kort fortalt er plasma den fjerde tilstanden av en materie. Vi tenker som regel kun på 3: fast stoff, væske og gass. En materie endrer seg fra en tilstand til en annen gjennom tilføring av energi, som for eksempel varme. Da vil vannet bytte fra fast (is) til flytende tilstand når en viss mengde varme tilføres. Hvis varmenivået økes, vil det skifte fra væske til en gass (damp). Hvis varmenivået økes igjen, vil gassene som utgjør dampen bli ionisert og elektrisk ledende, og bli til plasma. En plasmaskjærer vil bruke denne elektrisk ledende gassen til å overføre energi fra en strømforsyning til ethvert ledende materiale, noe som resulterer i en renere og raskere skjæreprosess enn med oksygen.

Plasmaskjæring gir mange fordeler:

  • Skjærehastighet – En plasmaskjærer er opptil fem ganger raskere enn andre tradisjonelle, skjæremetoder, og kan skjære opptil 12000 mm per minutt.
  • En plasmaskjærer kan skjære i en rekke metaller og tykkelser. Disse plasmaskjærerne bruker nitrogen, noe som gjør at de kan kutte stål, aluminium og andre metaller.
  • En plasmaskjærer produserer et helt rent kutt og delen er klar for neste fabrikasjonstrinn.
  • Brukervennlighet – En plasmaskjærer er enkel å operere.
  • En plasmaskjærer er ikke bare begrenset til kutting. Den kan brukes til svært nøyaktig oppmerking i et materiale.
  • Sikkerhet - Denne skjæremetoden bruker gass med lav brannfare.
  • Økonomisk - Plasmaskjæring er kostnadseffektiv.  Den er billigere enn både laserskjæring og vannskjæring.
  • Holder materialet kjølig - Til tross høy temperatur i gass strålen, vil en plasmaskjærer holde materialets overflate avkjølt. Dette forhindrer vridning og skade på maling og andre belegg.

 

De mange fordelene knyttet til denne skjæremetoden vil ikke bare bidra til å redusere produksjons- og lønnskostnader, men også i mange tilfeller til å forbedre kvaliteten på produktet.

kontakt oss    plasma katalog

						
Bildegalleri
5 Axis Plasma skjærer
Ermaksan 3 Akse HyperTherm Plasma
plasmaskjærer stålplate
plasmaskjærer med oksygenskjæring