OptimarStette valgte Löwer Discmaster 1500mm fra TBM
14. July 2016 / Nyhet

OptimarStette investerte i Löwer DiscMaster TD4 med utsugning da kravene ble store til næringsmiddel industrien. De måtte avgrate alle kanter og valget fallt da på Löwer DiscMaster med 4 roterende og oscilerende disce som avgrader og avrunder 360gr uansett hvordan emnet vender.