NYBORG FAN AS investerer i Lower DiscMaster 4TD
31. August 2017 / Nyhet

NYBORG FAN AS kjøper Löwer DiscMaster 4TD 1500mm fra TBM AS
Nyborg AS ble grunnlagt i 1947, og er et fullt norsk eid produksjonsfirma.Nyborg-Mawent S.A. I 2002 utvidet Nyborg AS sin produksjonskapasitet ved å kjøpe den kjente polske fanfabrikanten Mawent SA, lokalisert i Malbork, i dag. Dette gjorde det mulig for Nyborg AS å delta i prosjekter med vifteløsninger og kapasiteter som dekker alle skip og offshore-segmenter med god kvalitet og konkurransedyktige vilkår. Nyborg-Mawent har også sterk posisjon i Polen og andre land for sine tunge industrielle fans. Dette som var viktig ved kjøp og valg av Löwer slipemaskin DiscMaster 4TD var spesielt HMS for montører etc at de ikke skal skjære seg på skarpe kanter og spesielt ikke på boreplattform hvor det stilles store krav. DsicMaster har også den spesielle funksjon å kan avgrade 360gr uansett hvordan emnet ligger plassert på båndet. Med full kontroll av hastighet på alle disce og bånd fra styreenheten har du mulighet til å kontroller alle typer materiale og ønsker avrunding av kanter. TBM takker Nyborg Fan As for tilliten 

2 stk disce bak oscilerende og roterende  2 stk front disce oscilerende og roterende  Stor interesse for ny slipemaskin