Nils S Hansen kjøper Roccia platevalse
05. November 2014 / Nyhet

Nils S. Hansen AS er ein mekanisk verkstad som held til på Steinshamn i Sandøy kommune. Vår hovudgeskjeft er produksjon av hurtiggåande redningsbåtar og "man over board" (MOB) -båtar av typen "Springer", der skroget er bygd av sjøvassbestandig aluminium. Båten er designa spesielt for olje- og offshore industrien, men er også nytta av kystvakta både i inn- og utland. "Springer" -modellane er av eige design og strekker seg frå 5,1m til 8m. Sal og marknadsføring er vel teken hand om av salsselskapet og samarbeidspartner Maritime Partner AS i Ålesund.

Vi har valgt å utføre både skrogproduksjon og utrusnting i eigne lokaler, noko vi meiner er svært viktig. Dette gjer det mogleg å utføre fortløpande kvalitetskontrollar under produksjon og sikrar at produkta tilfredsstiller både dei maritime styresmaktenes krav og kundens spesifikasjonar på ein effektiv måte.

Ved sida av båtproduksjonen utfører vi oppdrag med å produsere både aluminium og stålkonstruksjonar. Alle våre sveiserar er sertifiserte for anten jarn eller aluminium.