Dalen Mek kjøper Löwer Slipemaskin TD2 500
12. April 2016 / Nyhet

Dalen Mek som i dag er kanskje den største på produksjon av kobberskinner for høyspenning til offshore i Norge gikk til innkjøp av Löwer sipemaskin (inkludert filter for avsug og HMS) da behovet for avgradning ble stor.